headerVHR2

Overzicht gepubliceerde preadviezen

preadvies kvhr 2022 vk w400  De digitale vennootschap en digitaal handelsrecht
Preadviezen Koninklijke Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2022

Prof. mr. H.E. Boschma; Mr. M.A.J. Cremers; Prof. dr. C.F. Van der Elst; Prof. mr. H.J. de Kluiver (red.); Dr. A.J.F. Lafarre; Mr. S. Rietveld; Prof. mr. J.N. Schutte-Veenstra; Prof. mr. G. van Solinge; Dr. F.L. Stevens; Mr. L.E. Stroeve; Prof. mr. P.P. de Vries


 preadvieskvhr2021 vk w400  Duurzaam ondernemen en Sustainable transport
Preadviezen Koninklijke Vereeniging ‘Handelsrecht’ 2021

prof. dr. H. De Wulf, prof. mr. M.W. Scheltema, mr. dr. G.G. Hesen, mr. J.A. Langezaal, mr. H.A. Walkate MBA, prof. mr. H.J. de Kluiver, mr. M.A.W. van Maanen, mr. dr. J.A. Kruit
DOWNLOADEN
 VHR preadvies 2020 vk Toetsing van buitenlandse investeringen in geopolitiek en juridisch perspectief
Preadviezen Vereeniging Handelsrecht 2020

prof. dr. P.L.H. van den Bossche, drs. B. Dekker, prof. mr. J.J. van Hees, mr. dr. G.N.H. Kemperink, prof. mr. H.J. de Kluiver, drs. X. Martin, dr. F.P. van der Putten, mr. I. Spinath, mr. T.M. Stevens
DOWNLOADEN
PARIS PREADVIES VEREENIGING 2019 vj Preadvies 2019: Onderneming, digitalisering en data
Over corporate governance en handhaving in het digitale tijdperk.
Prof. dr. E.M.L. Moerel, mr. C.V. Yakovleva, mr. W.W. Geursen, mr. A.M. Arnbak.
DOWNLOAD
PARIS PREADVIES VEREENIGING 2018 vk 1245x1895 Preadvies 2018; 100 jaar Handelsrecht Over heden, toekomst en verleden
Redactie: prof. mr. H.J. de Kluiver
Mr. L.J. van Baren Mr. drs. A.A. Bootsma Mr. M. Bronneman Prof. mr. C.D.J. Bulten Prof. mr. M.H. Claringbould Mr. dr. K. Engel Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse Jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper Prof. mr. C.J.H. Jansen Mr. M.A.W. van Maanen Mr. A.M. Mennens Mr. dr. J. Mulder Mr. dr. S.H.L. Niessen Mr. S.H. de Ranitz Prof. mr. W.A.K. Rank Prof. mr. L. Timmerman Mr. J.A. Voerman Prof. mr. R. Wesseling
ISBN: 9789462511958
DOWNLOAD

 

Preadvies 2017; Het dwangakkoord buiten faillissement
prof. mr. A.C.P. Bobeldijk, prof. mr. J.J. van Hees, mr. M.W. Josephus Jitta, prof. mr. H.J. de Kluiver, mr. dr. N.W.A. Tollenaar, prof. mr. P.M. Veder, prof. mr. F.M.J. Verstijlen, mr. M.H.F. van Vugt
ISBN: 9789462511507
DOWNLOAD
 
Preadvies 2016; Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, mede in de semipublieke en non-profitsector
Mr. J.M. Blanco Fernández, prof. mr. J.B. Huizink, prof. mr. H.J. de Kluiver, mr. C.H.C. Overes, mr. dr. E. Plomp, prof. mr. B.C.M. Waaijer
ISBN: 9789462511217
DOWNLOAD
Verslag van de bespreking op 8 december 2016 van de Preadviezen van de
Vereeniging Handelsrecht 2016
 
Preadvies 2015; Klokkenluiders in perspectief Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders
mr. J. Brabers, mr. M.M. Govaert, mr. drs. A.M. Helstone, mr. M. Jurgens,
prof. mr. H.J. de Kluiver, prof. mr. J.S. Kortmann, mr. M.G. Kuijpers, mr. F.C. van Uden,
prof. mr. A.F. Verdam
ISBN: 9789462510913
DOWNLOAD
 
Preadvies 2014; Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod
prof.mr. D. Busch, mr. A.J.A.D. van den Hurk, mr. F.E. Keijzer, prof. mr. M.L. Lennarts,
prof. mr. F.M.J. Verstijlen, prof. mr. R.D. Vriesendorp
ISBN: 9789462510418
DOWNLOAD
 
Preadvies 2012; Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst
prof.mr. M.L. Lennarts, mr. J. Roest
ISBN: 9789013112146
DOWNLOAD


Preadvies 2011;De nieuwe geschillenregeling
mr. C.D.J. Bulten, mr. G.C.van Eck, mr. H.M. de Mol van Otterloo, prof.mr. J.H.M. Willems
ISBN: 9789013097306
DOWNLOAD

Preadvies 2010;Rotterdam Rules en Boek 8 BW.;2010;
G.J. van der Ziel, M.A.I.H. Hoeks , H. Boonk, M.H. Claringbold, J.H.J. Teunissen, P.A.M. van Schouwenburg-Laan
ISBN: 9789013080933  DOWNLOAD

Preadvies 2009; Ondernemingsbestuur en risicobeheersing op de drempel van een nieuw decennium: een ondernemingsrechtelijke analyse
prof.mr. B.F. Assink, mr.drs. D.A.M.H.W. Strik
ISBN: 9789013070613  DOWNLOAD

Preadvies 2008; Maatschappelijk ondernemen in het bijzonder in de zorg
J.G. Sijmons, mr. T.A.M. van den Ende, prof. mr. T.J. van der Ploeg, drs. H.H.M. Scholtes, ir. H.J.B.M. Abeln, drs. J. Verhagen RA, drs. S.G. Room RA en mw. Y.M. Jansen RA
ISBN: 9789013056990  DOWNLOAD

Preadvies 2007; Achter de schermen van beursaandeelhouders
prof.mr. G.T.M.J. Raaijmakers, drs. R. Abma
ISBN: 9789013046465   DOWNLOAD

Preadvies 2006; De vereenvoudigde BV
mr. T.P. van Duuren, mr. H.J. Portengen, prof.mr. E.P.M. Vermeulen, mr. B. Bier
ISBN: 9789013036398 DOWNLOAD

Preadvies 2005; Openbaar bod en bescherming
M.P. Nieuwe Weeme ( e.a)
ISBN: 9013035817

Preadvies 2004; Het recht van enquête onderzocht
M. Josephus Jitta, M. R. Mok
ISBN: 9789013015904 DOWNLOAD

Preadvies 2004; Over Afscheid van papier en Onderneming en recht onder algemene titel
R. E. Esch, M. J. G. Raaijmakers
ISBN: 9013016898

Preadvies 2004; De Europese Vennootschap (SE)
Sven Dumoulin, P.A.M. Witteveen, H.J. de Kluiver
ISBN: 9789013008784 DOWNLOAD

Preadvies 2003; Jaarrekeningenrecht
H. Beckman, L.G. van der Tas, P.M.van der Zanden
ISBN: 9789013008913 DOWNLOAD

Preadvies 2003; Personenvennootschappen
Martin-Jan van Mourik, A.L. Mohr, H.M.N. Schonis
ISBN: 9789013004052 DOWNLOAD

Preadvies 2003; Zekerheid in roerende zaken
J.H. Dalhuisen, L.D. van Setten
ISBN: 9789013004069 DOWNLOAD

Preadvies 2002; Onderneming en overdrachtr onder algemene titel
M. J. G. C. Raaijmakers, mr. L. C. A. Verstappen
ISBN: 9027153876 DOWNLOAD

Preadvies 2001; Afscheid van papier: handelsrecht en moderne technologie
R. E. van Esch; J. W. Winter; G. J. van der Ziel
ISBN: 9027153191 DOWNLOAD

Preadvies 2000; Het eigen gezicht van het handelsrecht R.J.Q. Klomp,
M.M. Mendel, M.M. C.E. du Perron, A.C. van Schaik
ISBN: 9027152446  DOWNLOAD

Preadvies 2000; Implementatie van de dertiende richtlijn
L .J. Hijmans van den Bergh; G. van Solinge
ISBN: 9027152454

Preadvies 1999; Bescherming van bedrijfsgeheimen
Ch. Gielen
ISBN: 9027151636

Preadvies 1998; Het wetsvoorstel beschermingsconstructies
D .C Buijs; J. Wouters
ISBN: 9027148600

Preadvies 1997; Vervoersrecht in Boek 8 BW
mr. W.J.G. Oosterveen, mr. M.A. van de Laarschot, mr. J.H.J. Teunissen
ISBN: 9027147604

Preadvies 1996; Splitsing van rechtspersonen
F.K.Buijn, R. Nieuwdorp, P. H. M. Simonis
ISBN: 9027145008

Preadvies 1995; Ondernemingsrecht in internationaal perspectief
M.J .G.C. Raaijmakers
ISBN: 9026827903

Preadvies 1995; Verzekering naar komend recht
prof. mr. A.J.M. Nuytinck, prof. mr. C.C. van Dam, mr. W.M.A. Kalkman, prof. dr. H.A. Couzy
ISBN: 9027109133

Preadvies 1993; Het faillisementsrecht in de tijd van Molengraaff en nu
mr. D.H. Beukenhorst, prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, prof. mr. drs. H.P.J. Ophof, jhr mr. S.H. de Ranitz
ISBN 9027120188 DOWNLOAD

Preadvies 1987; Juridische aspecten van moderne betaalmiddelen
prof. dr. G.L. Ballon, F. de Ly LL.M., mr. Dr. R.E. de Rooy
ISBN 9027127794 DOWNLOAD

Preadvies 1983; De in haar continuiteit bedreigde onderneming
mr. P.C. Maas; mr. J. van Schaik en mr. T. Blokland
ISBN 9027137048 DOWNLOAD

Preadvies 1973; Scheepsraad
A.J.M. Nuytinck, C.C. van Dam, W.M.A. Kalkman, H.A. Cousy
ISBN: 9027142041 DOWNLOAD